Käytä lainaustoiminnoissa Firefox-selainta, sillä voi tulostaa automaattisesti kuitin asiakkaan lainoista.
Lainauksen toimintoihin pääsee useilla tavoilla. Virkailijatyökalun pääsivulla on pikakuvakkeita, joista pääsee lainaukseen, palautukseen tai kuljetukseen. Kaikista lainaustenvalvonnan toiminnoista on listaus Lainaus ja palautus -sivulla, jonne pääset jokaisen sivun vasemmasta yläreunasta olevasta linkistä.

Pikanäppäimet:
 • tiedonhakuun Alt+Q
 • lainaukseen Alt+U
 • palautukseen Alt+R

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 12_40_34.png

5.1. Lainaaminen

Lainaus aloitetaan lukemalla asiakkaan viivakoodi tai hakemalla asiakkaan nimellä hänen tietojaan.

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 12_48_59.png

Lainausikkunan yläreunassa on laatikko, johon luet (tai kirjoitat) niteen viivakoodin.
 • Tärkeää:
  Monet nykyaikaiset viivakoodinlukijat lähettävät automaattisesti rivinvaihdon, joten Lainaus-nappi klikataan automaattisesti.

 • Jos niteen viivakoodia ei löydy, saat ehdotuksen pikaluettelointiin niteen lisäämiseksi. Meillä toiminto ei ole käytössä.

Viivakoodilaatikon alapuolella on mahdollisuus määritellä lainattavalle aineistolle muu eräpäivä kuin oletuseräpäivä.

 • Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain jos järjestelmäasetuksissa on määritelty SpecifyDueDate, jonka mukaan virkailijoilla on oikeus muuttaa eräpäivää.

Sivun alareunassa on yhteenveto asiakkaan olemassa olevista lainoista ja niiden eräpäivät, tänään lainatut näkyvät listalla ensin.

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 13_27_51.png

Sivun alareunassa on myös Varaukset-välilehti, josta näkyy asiakkaan varaukset.

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 13_31_27.png
Varaukset-välilehdellä voit peruuttaa tai keskeyttää varaukset käyttämällä listauksen alapuolella olevia painikkeita, mikäli SuspendHoldsIntranet-asetuksen arvo on salli.

 • Huomautus:
  Jos AutoResumeSuspendedHolds-asetus on arvoltaan Älä salli, et voi määritellä varauksen keskeyttämiselle päättymisaikaa.

Jos asiakkaalle on tehty huomautuksia, ne näkyvät oikeassa reunassa heti lainauslaatikon vieressä.

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 12_48_59_ver001.png

Jos asiakkaalla on varauksia odottamassa kirjastossa, on saapumisilmoitus myös oikeassa reunassa heti lainauslaatikon jälkeen, joten virkailijan on helppo huomioida tieto ja antaa aineisto asiakkaalle.

koha 277.png

Jos asiakastiedot vaativat määräaikaistarkistuksen (parametreissä määritelty), näyttöön tulee ilmoitus:
kohakuvat 566.png
Tarkista asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumerom, sähköpostiosoite). Jos ne ovat oikein, klikkaa Uusinta. Jos tiedot täytyy päivittää, mene muokkaamaan asiakkaan tietoja.

5.1.1. Kuittien tulostaminen

Kun olet lainannut kaikki asiakkaan lainat, voit tulostaa lainauskuitin kahdella eri tavalla.

Jos CircAutoPrintQuickSlip-asetuksena on avaa tulosta pikakuitti-ikkuna tai avaa tulosta kuitti-ikkuna voit tulostaa kuitin painamalla näppäimistöltä enter tai lukemalla tyhjän viivakoodin (tyhjä paperi) viivakoodinlukijalla.

Voit myös klikata Tulosta-painiketta ruudun yläreunassa ja valita Tulosta kuitti tai Tulosta pikakuitti.

koha 900.png

Jos valitset Tulosta kuitti, saat asiakkaan juuri lainaamien niteiden lisäksi aikaisemmin lainattujen niteiden tiedot. Valitsemalla Tulosta pikakuitti tulostetaan vain tänään lainattujen niteiden tiedot (vain lainattujen, ei uusittujen teosten).

Tulosta yhteenveto tulostaa kuittiin asiakkaan yhteystietojen lisäksi kirjastokortin numeron ja asiakkaan lainat. Tätä ei suositella käytettäväksi.

Tulosta tänään palautetut antaa asiakkaan palautuksista kuitin.

Tulosta maksukuitti tulostaa asiakkaan maksettavista maksuista kuitin.

Kuiteille tulostettavaa tietoa voi muokata Ilmoitukset ja kuitit -työkalussa.

5.1.1.2 Tyhjennä asiakastietoja

Kun lopetat lainaamisen ja jos asetuksissa DisplayClearScreenButton arvona on Näytä voit tyhjentää nykyisen asiakkaan näytöltä klikkaamalla X lainaustietoalueen oikeassa ylänurkassa.

Koha Screenshot - 13.12.2013 , 13_50_07.png
Jos CircAutoPrintQuickSlip-asetuksissa on valinta tyhjennä näyttö, voit yksinkertaisesti painaa enter tai lukea tyhjän viivakoodin ja näyttö tyhjenee nykyisen asiakkaan tiedoista.

5.1.2. Lainausviestit

Jos lainaat sellaisen niteen, missä on useita osia ja tieto osista on luetteloitu niteen tietoihin osakenttään 3 (MARC21), saat ponnahdusikkunan, jossa kerrotaan montako osaa niteessä pitäisi olla.
koha 276.png
Joissakin tilanteissa Koha estää lainaamasta aineistoa asiakkaalle. Näissä tilanteissa näytölle tulee huomautus lainaamisen eston syystä.
 • Asiakkaalla on liikaa maksuja
  • Asetuksissa määritellään noissuescharge-parametrillä mikä on lainauskiellon raja.
koha 267.png
 • Asiakas on lainauskiellossa palauttamattoman aineiston takia
  • Huomautus voidaan tehdä asiakkaan tiedoissa tai määrittelemällä Myöhästymisen ilmoitukset/tilamuutokset.

 • Asiakkaan osoitetiedot pitää vahvistaa
  • Asiakkaan osoitetiedot on merkitty virheelliseksi.
koha 268.png
 • Asiakas on kadottanut kirjastokorttinsa
  • Asiakasrekisteriin on merkitty huomautus kadonneesta kirjastokortista.

koha 269.png

 • Asiakkaalle on laitettu rajoitus (lainauskielto), joka voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.
  kohakuvat 787.png

  kohakuvat 788.png

5.1.3. Lainaushuomautukset

Toisinaan lainaaminen saa aikaan keltaisessa laatikossa olevan huomautuksen lainauslaatikon yläpuolelle. Nämä huomautukset on käsiteltävä/huomioitava ennen lainaamisen jatkamista.

 • Aineisto varattu jollekin toiselle (varausta ei ole vielä otettu kiinni)

  koha 278.png
 • Nide on varaushyllyssä varattuna toiselle asiakkaalle. Jos esimerkiksi perheenjäsen haluaa lainata varatun aineiston, valitse Peruuta varaus ja klikkaa Kyllä, lainaa (Y). Varaus poistuu alkuperäiseltä varaajalta.

  peruutavaraus.png
 • Nide on jo lainassa tällä asiakkaalla

  koha 270.png
 • Aineisto lainassa toiselle asiakkaalle

  koha 279.png
 • Aineistoa ei lainata

  koha 280.png
 • Asiakkaalla on liian monta lainaa

  koha 696.png

 • Viivakoodia ei löytynyt
  koha 509.png
  • Kohassa on mahdollisuus käyttää pikaluettelointia, mutta meillä se ei ole käytössä.

 • Lainattava nide on merkitty kadonneeksi

  koha 510.png
  • Lainausasetusten IssueLostItem-määrittelystä riippuu, saatko huomautuksen vai vaatiiko lainaus vahvistamista.

 • Lainattavalla niteellä on ikärajoitus, ja asiakas on liian nuori

  koha 699.png

 • Lainattavalla niteellä on paljon varauksia, jonka takia decreaseLoanHighHolds-asetuksella lyhennetään laina-aikaa.

  koha 511.png

5.2. Uusinta

Lainatut niteet voi uusia (lainata uudelleen toiseksi laina-ajaksi) sen mukaan, mitä Laina- ja käyttömaksusäännöt -asetuksissa ylläpidossa on määritelty.

Asiakkaat voivat uusia lainojaan nettikirjastossa, mutta uusinnan voi tehdä myös virkailijatyökalussa kirjastossa. Tämän voi tehdä kahdella eri tavalla.

Yksi tapa on asiakkaan tiedoissa olevan Lainassa-taulukon kautta niteiden uusinta.

koha 036_ver001.png
Uusinta-sarakkeessa näet, montako kertaa kukin nide on uusittu ja valintaruudun kunkin niteen kohdalla. Valitse uusittavat niteet ja klikkaa ikkunan alareunassa Uusinta-nappia tai jos kaikki niteet uusitaan, klikkaa Uusi kaikki -nappia.

Toinen tapa uusia lainoja on mennä Lainaus ja palautus -sivun Uusinta-linkistä uusimaan niteitä.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 8_39_21.png
Lainat uusitaaan lukemalla niteen viivakoodi.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 8_40_09.png
Jos niteen uusiminen onnistuu, saat ilmoituksen.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 9_43_02.png
Jos viivakoodia ei löydy, saat virheilmoituksen.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 9_44_54.png
Jos nide ei ole lainassa, saat siitäkin huomautuksen.
koha 672.png


5.3. Palauttaminen

Aineiston palauttamiseen pääsee eri näyttöjen kautta.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 10_06_22.png

Virkailijatyökalun pääsivulla on pikakuvakkeita, joista pääsee lainaukseen, palautukseen tai kuljetukseen. Kaikista lainaustenvalvonnan toiminnoista on listaus Lainaus ja palautus -sivulla, jonne pääset jokaisen sivun vasemmasta yläreunasta olevasta linkistä.

5.3.1. Aineiston palauttaminen

Kun palautat aineistoa, lue niteen viivakoodi palautuksen laatikkoon. Palautetun niteen yhteenveto tulee näytölle.

koha 658.png

5.3.2. Palautuksen viestit

Jos olet palauttamassa jonkun muun kirjaston aineistoa, saat viestin, jossa ilmoitetaan, mihin kirjastoon nide pitää kuljettaa.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 10_14_39.png
  • Tämän jälkeen niteen tilaksi muuttuu Kuljetuksessa.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 11_08_09.png
  • Nide pitää palauttaa kotikirjastossaan, jotta sen tilaksi muuttuu Saatavana.

 • Jos palautat niteen, jossa pitäisi olla useita osia, saat viestin, jossa kerrotaan osien määrä
  koha 276.png
 • Jos palautat niteen, josta on varaus, saat siitä ilmoituksen
  Koha Screenshot - 16.12.2013 , 11_20_49_ver001.png
  • Klikkaamalla Vahvista varaus-nappia saat niteen noudettavana-tilaan
   koha 283_ver001.png

  • Klikkaamalla Älä huomioi niteen tilaksi jää Saatavana, mutta varaus säilyy asiakkaalla

 • Jos palautat niteen, josta on varaus jossain toisessa kirjastossa, saat ilmoituksen ja tiedon, mihin nide pitää kuljettaa
  koha 284.png


  Klikkaamalla Vahvista varaus ja siirto merkitset niteen kuljetettavaksi siihen kirjastoon, mistä varattu aineisto noudetaankoha 285.png

  • Klikkaamalla Tulosta kuitti, siirrä, ja hyväksy nide merkitään kuljetettavaksi siihen kirjastoon, mistä varaus noudetaan ja niteeseen tulostetaan kuitti, jossa on kirjaston ja asiakkaan tiedot

  • Klikkaamalla Älä huomioi niteen tilaksi jää Saatavana, mutta varaus säilyy asiakkaalla


 • Jos järjestelmä on asetettu näyttämään maksut palautuksen yhteydessä (FineNotifyAtCheckin), saat keltapohjaisen viestin asiakkaan maksuista
  koha 286_ver001.png
 • Jos palautat kadonneeksi merkityn niteen, saat seuraavan ilmoituksen:
  kohakuvat 793.png
 • Jos palautat niteen, joka on merkitty kadonneeksi ilmoittaa palauttaneensa –toiminnolla, ilmoitus näyttää tältä:
  kohakuvat 794.png

5.4. Lainaushuomautukset

Lainaushuomautukset ovat lyhyitä viestejä, joita kirjasto voi tallentaa asiakastietoihin ja jotka näkyvät lainattaessa aineistoa asiakkaalle.

5.4.1. Viestien asettaminen

Lainauksen viestit määritellään ylläpidossa Auktorisoiduissa arvoissa. Lainauksen viestejä määritellään BOR_NOTES -arvoilla.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 11_55_44.png

Kuvaus-kentän viesti näkyy asiakastiedoissa viestit-kohdassa.

5.4.2. Viestien lisääminen

Asiakastiedoissa on lainauslaatikon oikealla puolella huomautuksia, joista alimmaisena on Viestit. Klikkaamalla Lisää uusi viesti voit lisätä uuden huomautuksen.
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_14_01.png

Kun klikkaat Lisää uusi viesti, pääset valitsemaan onko viesti virkailijoille vai asiakkaalle ja annat viestin sisällön.
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_22_30_ver001.png
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_22_36_ver001.png
HUOMIO! Viesti asiakkaalle näkyy myös virkailijoille.

5.4.3. Viestin näkyminen

Lainausviesti näkyy asiakkaalle ja/tai virkailijalle lainausnäytöllä oikeassa reunassa. Lihavoidut, punaiset viestit on tarkoitettu virkailijoille, kursiiviviestit on tarkoitettu sekä asiakkaalle että virkailijalle.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_34_33.png

Nettikirjastossa asiakkaalle viestit näkyvät näin:

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_31_55.png

5.5. Varaukset

Asiakas voi varata aineistoa Kohassa. Lainaus- ja käyttömaksusäännöissä ja asiakastyyppien ylläpidossa on määritelty säännöt, minkä mukaan varauksia voi tehdä.

5.5.1. Varauksen teko virkailijatyökalussa

Varauksen voi tehdä usealla tavalla. Yksinkertaisin tapa on tehdä varaus nimeketietojen näytön yläreunasta Varaa-napista.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_52_18_ver001.png

Varauksen voi tehdä myös hakutulosnäytöllä näytön yläreunassa Varaa-napista, kun on valinnut näytöltä varattavat nimekkeet. Myös nimeketietojen jäljessä olevasta Varaukset-linkistä voi tehdä varauksen.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 12_50_45_ver001.png

Kun teet varauksen, täytyy asiakkaan tiedot hakea näytölle joko kortin viivakoodilla tai asiakkaan nimellä hakemalla.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_00_33.png

Voit tehdä varauksen myös asiakastiedoista päin. Klikkaa Hae ja varaa -nappia, hae tarvittava nimeke ja tee varaus.
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_25_21.png

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_27_21.png

Jos haluat tehdä varauksen useammasta nimekkeestä kerralla, valitse vain nimekkeiden vasemmalta puolelta valintaruudusta halutut nimekkeet ja klikkaa Varaa-nappia.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_29_55_ver001.png

Riippuen siitä, montako nimekettä varaat kerralla, saat hieman erilaisen näytön.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_35_53.png

Jos olet varaamassa yhtä nimekettä, saat listauksen, jossa näkyy nimekkeen niteet ja voit tarvittaessa tehdä nidevarauksen tietystä niteestä.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 13_41_23.png

 • Muuta-laatikkkoon voit kirjoittaa varaukseen liittyviä lisätietoja tarvittaessa.

 • Valitse Noutopaikkaan kirjasto, mistä asiakas noutaa aineiston.

 • Jos varaus halutaan alkamaan tulevaisuudessa, anna Varauksen alkamispvm -laatikkoon aloituspäivämäärä. Muuten siihen tallentuu kuluva päivä.

 • Jos varaus on voimassa vain tiettyyn päivämäärään saakka, jonka jälkeen sitä ei enää tarvita, anna tämä päiväys Varaus vanhenee -laatikkoon.

 • Oletuksena on Varaa seuraava vapaa nide. Jos haluat tietyn niteen varaukseen, valitse se alla olevalta listalta Varaus-sarakkeesta.

5.5.1.1. Lehtivarauksen teko


Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön lehtien uusi näkymä virkailijatyökalussa.

kohakuvat 781.png

Näkymään on lisätty vasempaan reunaan kausijulkaisun numerot vuosittain lajiteltuna, valikon saa auki vuosiluvun vasemmalta puolelta nuolesta. Näkymässä näkyy oletusarvoisesti sen kirjaston 20 tuoreinta lehtinumeroa, missä ollaan kirjautuneena.

Kun avaat valikon, voit valita haluamasi lehtinumeron niteet näkyviin (esimerkissä 2015 : 12)

kohakuvat 780.png

Varaaminen pitää tehdä vielä toistaiseksi nidevarauksena eli valitset sen kirjaston niteen, minkä haluat varata (asiakkaalle). Klikkaa Varaus valitsemasi niteen kohdalla oikeassa reunassa olevasta sarakkeesta. Lue kortin numero Käyttäjätunnus-laatikkoon ja valitse noutokirjasto. Lopuksi klikkaa Aseta varaus.

kohakuvat 783_ver001.png

Varauksen onnistuminen näkyy vihreänä Varattu -tekstinä.

kohakuvat 782_ver001.png

5.5.2. Varausten käsittely

Varauksia voi muuttaa ja peruuttaa Varaukset -välilehdellä, jonne pääsee nimeketietueen vasemmalla olevasta valikosta.
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 14_17_58.png

Varauslistalla voit muuttaa varausten järjestystä, noutopaikkaa tai keskeyttää tai peruuttaa varauksen.
Koha Screenshot - 16.12.2013 , 14_20_14.png

Jos jostain syystä täytyy varausjonon järjestystä muuttaa (ei saa tehdä ilman erityistä syytä), se tapahtuu muuttamalla Järjestys jonossa -sarakkeessa olevia numeroarvoja.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 14_42_26_ver001.png

Jos muutat järjestystä jonossa tai poistat varauksen, muista klikata Päivitä varaukset -nappia tallentaaksesi toiminnot.

Jos klikkaat varauksen oikealla puolella olevaa vihreää nuolta, varaus menee viimeiseksi listalle ja pysyy viimeisenä, vaikka uusia varauksia tulisi sen jälkeen. Tämä toiminto voi olla tarpeellinen esim. kotipalveluasiakkaiden kohdalla, joilla niteiden laina-aika voi venyä pidemmäksi kuin muilla asiakkailla.

Koha Screenshot - 16.12.2013 , 14_46_28.png
Koha Screenshot - 17.12.2013 , 7_55_33.png

Kun varauksen kohdalla näkyy vihreä nuoli, jonka alla on viiva, se tarkoittaa, että varaus pysyy alimmaisena jonossa.

Jos asiakas haluaa keskeyttää varauksensa tietyksi ajaksi, sen voi tehdä valitsemalla kalenterikuvakkeesta päivämäärän, mihin asti varaus on keskeytettynä ja klikkaamalla Keskeytä-nappia.
Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_01_12.png
Kun varaus on keskeytetty, varauksen kohdalle tulee Jatka-nappi ja näkyy päivämäärä, mihin saakka keskeytys on voimassa. Voit palauttaa varauksen voimaan myös (tyhjentämällä päivämäärän ja) klikkaamalla Jatka.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_03_25.png
Varauksen poistaminen onnistuu yksitellen klikkaamalla varauksen kohdalla punaista ruksia.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_08_12.png

Useita varauksia kerralla voit poistaa merkitsemällä kunkin varauksen poistettavaksi ja klikkaamalla lopuksi Päivitä varaukset.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_10_13.png

5.5.3. Varausten kiinnijääminen

Kun palautetaan niteitä, joista on varaus, tulee varauksesta huomautus.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_19_48.png
Koha Screenshot - 17.12.2013 , 8_26_39.png

Ylempänä olevan varauksen noutopiste on se kirjasto, missä nide on palautettu. Alempi ilmoitus tulee, kun nide pitää kuljettaa varauksen noutokirjastoon. Molemmissa tapauksissa varaus vahvistetaan tai tulostetaan kuitti ja hyväksytään varauksen kiinnijääminen. Älä huomioi jättää varauksen voimaan asiakkaalle, mutta sallii lainaamisen toiselle asiakkaalle.

Asiakkaan tiedoissa näkyy, minne varattu nide on palautettu ja milloin.
koha 291.png

Nidetiedoissa näkyy varatun, kuljetuksessa olevan niteen tilanne.
koha 285.png


Jos varauksen noutaa joku muu kuin varaaja itse (perheenjäsen tai muu valtuutettu), saat huomautuksen, josta pitää ensin valita Peruuta varaus (poistaa varauksen varaajan tiedoista) ja sitten Kyllä, lainaa (Y).

peruutavaraus.png


5.6. Kuljeta

Monen kirjaston kimpassa voit siirtää niteitä toiseen kirjastoon käyttämällä Siirto-työkalua.
 • Mene: Lainaus ja palautus -> Siirto
koha 293.png
koha 294.png
Valitse kohdekirjasto alasvetovalikosta ja lue siirrettävän niteen viivakoodi Syötä viivakoodi -kohtaan. Klikkaa lopuksi OK.
koha 296_ver001.png

 • Nyt niteen tilanteesta näkyy, että se on kuljetuksessa.
koha 297.png

 • Kun nide saapuu kohteeseen, se on siellä palautettava, jotta tila ei ole enää kuljetuksessa.

 • Nidettä ei ole pysyvästi siirretty kohdekirjastoon.
  koha 298.png

 • Niteen kotikirjasto on edelleen entinen Joensuun pääkirjasto, mutta nykyinen paikka on Enon kirjasto. Kun aineiston palauttaa Enon kirjastossa, nide kehoitetaan kuljettamaan takaisin pääkirjastoon.

5.7. Kirjaston valinta

Oletuksena on, että kirjaudut virkailijatyökaluun kotikirjastossasi. Kirjaston nimi näkyy virkailijatyökaluikkunan oikeassa yläreunassa.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 10_11_30.png

Jos työskentelet jossain muussa toimipisteessä kuin kotikirjastossasi, pääset valitsemaan kirjaston Aseta kirjasto -napista. Valitse kirjasto alasvetovalikosta ja klikkaa OK.

Koha Screenshot - 17.12.2013 , 10_12_10.png

Valitsemasi kirjasto tulee näkyviin oikeaan yläkulmaan ja toiminnot tapahtuvat valitsemassasi kirjastossa (lainat, palautukset jne.)

5.8. Pikaluettelointi

http://manual.koha-community.org/3.14/en/fastaddcat.html
Meillä ei ole tämä käytössä.

5.9. Lainauksen raportit

Useimmat raportit saadaan Raportit-moduulin kautta, mutta joitakin raportteja löytyy myös Lainauksen toiminnoista.

Mene: Lainaus ja palautus -> Lainausraportit.

koha 299.png

5.9.1. Varausjono

Tämä raportti näyttää kaikki varaukset kirjastossasi.

koha 512.png


5.9.2. Varauksia etsittävä hyllystä

Tämä listaus näyttää kaikki nimekkeet, joista on varauksia ja joilla on niteitä saatavana.

koha 300.png

Voit rajata hakua Tarkenna tuloksia -valikosta vasemmalla. Oletusarvona alkupäivämääränä on 10 vrk ennen kuluvaa päivää, mutta päivämäärän voi muuttaa ennen hakua.
koha 052.png

Kun katsot listaa, jossa on paljon nimekkeitä, voit suodattaa hakutuloksesta Kirjastot-sarakkeen alla olevasta valikosta oman kirjastosi aineistot esille. Jos valintaa ei ole tehty, näkyvillä on None.

koha 909.png

Näytön alareunassa näkyy, minkä verran aineistoa on suodatettu.

koha 911.png

Kaikki sarakkeet, missä on nuolimerkinnät otsikossa, on lajiteltavissa.

koha 910.png

Hyllyvarauslistan voi tulostaa ctrl+p -näppäinyhdistelmällä.


5.9.3. Noudettavissa olevat varaukset

Tämä raportti näyttää kaikki kirjastossasi noutoa odottavat niteet.

koha 301.png

Niteet, joiden noutoaika on mennyt umpeen, näkyvät Ikääntyviä varauksia -välilehdellä.

5.9.4. Varauksia per nide


koha 514.png

5.9.5. Vastaanotettavat kuljetukset

Tässä raportissa näkyvät ne niteet, jotka Kohan mukaan on kuljetuksessa kirjastoosi.
koha 302.png

5.9.6. Myöhässä

Koska tämä raportti vie paljon resursseja, sen määritykset annetaan ennen raportin ajamista.

koha 303.png


5.9.7. Myöhässä ja maksuja


koha 306_ver001.png


5.10. Kirjaston sisäisen käytön seuranta


5.13. Offline eli yhteydettömän tilan lainaus

Vaikka nettiyhteys ei toimisi, voit jatkaa lainaamista Kohan avulla.

5.13.1. Etukäteen tehtävät toimet

Ennen yhteydettömän tilan lainausta täytyy työasemalle ladata tiedostoja.

Mene: Lainaus ja palautus -> Yhteydettömän tilan lainaus.
koha 445.png

Synkronoi tiedostot jokaisella työasemalla klikkaamalla Synkronoidaan-linkkiä.
koha 516.png
Tämä antaa sinun ladata paikallisen kopion asiakkaista ja lainaustiedoista. Klikkaa Lataa tietueet sivun vasemmassa yläreunassa. Kun tiedot on ladattu, näet niiden viimeisimmän päivitysajankohdan.
koha 440_ver001.png

Päivitys pitäisi tehdä säännöllisesti, jotta yhteyskatkon aikana mahdollisimman tuoreet tiedot olisivat käytettävissä.

5.13.1.2. Lainaaminen

Kun nettiyhteys ei ole käytettävissä, mene Yhteydettömän tilan lainaukseen Kohassa ja klikkaa Lainaus.

Lainaaminen aloitetaan lukemalla lainaajan kirjastokortti sivun yllä olevaan laatikkooon. Asiakkaan tiedot, olemassaolevat lainat ja maksut tulevat näytölle.

koha 470.png
Lue lainattavan niteen viivakoodi ja anna eräpäivä. Jos et anna eräpäivää, Koha muistuttaa asiasta.

koha 471_ver001.png


Kun nide on lainattu, se ilmestyy asiakkaan tietoihin.
koha 473.png


5.13.1.3. Kohan yhteydettömän tilan tietojen lataaminen

Kun nettiyhteys on taas käytettävissä, synkronoi yhteydettömän tilan lainaukset (ja palautukset) klikkaamalla Lähetystapahtumat (nuoli ylöspäin) klikkaamalla odottavat yhteydettömän tilan toimet.

koha 475.png

koha 670.png
Saat näytölle listan tapahtumista, jotka odottavat lataamista tietokantaan.

koha 477.png

 • Kun kaikista koneista on lähetetty yhteydettömän tilan lainaukset tietokantaan, voit valita ne kaikki tai vain ne, jotka haluat käsitellä Kohaan.

 • Klikkaa Käsittele-nappia ja Koha tallentaa jokaisen toiminnon yksitellen. Jokaiselle toiminnolle (issue = lainaus, return = palautus) on oma rivinsä ja ilmoitus onnistuuko toiminnon tallentaminen Kohaan.
  • Onnistui, jos toiminto on tallennettu onnistuneesti

  • Asiakasta ei löytynyt, jos asiakkaan kortin numero on väärin

  • Nidettä ei löytynyt, jos niteen viivaakoodi on väärin.

  • Nide ei ole lainassa, jos palautit saatavilla olevan niteen.

Kun käsittely on valmis, saat yhteenvedon tapahtumista.

koha 478.png


5.13.2. Firefox lisäosa

http://manual.koha-community.org/3.14/en/offlinecirc.html
englanninkielinen, ei voi kääntää suomeksi

koha 481.png

5.13.3. Offline lainausohjelma Windowsille

http://manual.koha-community.org/3.14/en/offlinecirc.html
englanninkielinen asennettava ohjelma, ei voi kääntää suomeksi

koha 861_ver002.png

Ennen kuin lainaus aloitetaan, pitää tuoda .koc-tiedosto. Se haetaan annetusta osoitteesta ja ladataan omalle koneelle. Offline-ohjelmassa valitaan Database -> Select Borrowers DB File. Omalta koneelta valitaan tuotu .koc-tiedosto (useimmiten ladatut tiedostot -kansiossa) ja klikataan Avaa.

koha 863.png

koha 875_ver001.png

Lainaaminen tehdään Issues-välilehdellä. Asiakkaan kirjastokortin numero luetaan Borrower Cardnumber -kenttään tai tehdään haku asiakastietoihin Search-laatikon kautta. Kun olet syöttänyt kirjastokortin numeron, klikkaa Accept, jos lainaajan tiedot eivät näy oikealla olevassa ikkunassa. Eräpäivää ei voi tässä määritellä, mutta se määrittyy automaattisesti aineistolle, kun lainaukset siirretään pääjärjestelmään. Asiakkaalle voi antaa aineistolajin mukaisen eräpäivälapun (kuittia ei pysty tulostamaan).

koha 865.png

koha 874_ver001.png

Asiakkaan lainat näkyvät Previously Scanned Barcodes -ikkunassa.
koha 866_ver001.png

Kun asiakkaalle on lainattu kaikki aineisto, klikkaa OK sivun alareunassa. Päivän ensimmäisen lainaajan jälkeen saat ikkunan, jossa valitset, millä nimellä ja mihin kansioon haluat tallentaa offline-tiedostot. Kannattaa käyttää aina samaa kaavaa, sillä tiedosto pitää osata myös hakea kansiosta, kun tiedot siirretään pääjärjestelmään. Esimerkissä on käytetty työpöytää tallennuspaikkana ja tiedosto on nimetty kuluvan päivän mukaan.

koha 869_ver001.png


Returns-välilehdellä voi tehdä palautuksia, mutta se ei ole suositeltavaa varausten takia.

koha 870_ver001.png

History-välilehdellä näkyy kuluvan päivän lainaus- ja palautustapahtumat.

koha 871.png

Type issue tarkoittaa lainausta.

Kun nettiyhteys on jälleen käytettävissä, voit siirtää offline-lainaukset pääjärjestelmään.
Mene Lainaus ja palautus -näyttöön ja valitse sieltä Lähetä yhteydettömän tilan lainaustiedosto (*.koc).

koha 877_ver001.png

Seuraavalla näytöllä menet valitsemaan tiedoston, mihin lainaukset tallennettiin.

koha 878.png

Esimerkissä tiedosto tallennettiin työpöydälle. Kun olet valinnut tiedoston, klikkaa Avaa-nappia ikkunan oikeassa alareunassa.

koha 886.png

Tiedosto näkyy nyt valittuna. Klikkaa Lähetä tiedosto.

koha 880.png

Kun lähetyksen tila on 100%, klikkaa Lisää yhteydettömän tilan jonoon.

koha 881.png

Jos tiedostoja on useampia, tee kaikille sama toiminto klikkaamalla Lähetä toinen KOC-tiedosto.
Kun kaikki tiedostot on lähetetty, klikkaa Näytä käsittelyä odottavat yhteydettömän tilan tapahtumat.

koha 882.png

Seuraavalla näytöllä valitset kaikki rivit (jos siellä ei ole mitään virheilmoituksia, ne rivit voit jättää vaikka valitsematta jos sellaisia on) ja klikkaa Käsittele.

koha 883.png

Kun saat tällaisen näytön, lähetys on onnistunut.

koha 885.png