Kausijulkaisuja pääsee käsittelemään menemällä Muita toimintoja-valikkoon -> Kausijulkaisut
koha 059.png

tai etusivulla Kausijulkaisut -napin kautta.
koha 060.png

Jos nämä toiminnot eivät ole aktiivisia (näkyvät harmaana), sinulta puuttuu oikeudet käsitellä näitä tietoja. Ota yhteys kirjastosi pääkäyttäjään. Kausijulkaisujen avulla ylläpidetään lehtitilauksia ja vastaanotetaan saapuneita lehtiä.

8.1. Määrittele ilmestymistiheyksiä

Kohassa voi määritellä ilmestymistiheyden lehdelle Ilmestymistiheys -taulukkoon.
 • Mene: Muita toimintoja -> Kausijulkaisut -> Muokkaa ilmestymistiheyksiä

Täällä näkyvät kaikki järjestelmässäsi olemassaolevat ilmestymistiheydet

kohakuvat 230.png
ja voit luoda uusia.
koha 061.png

8.2. Määrittele numerointitietoja

Aina kun luot uuden numerointijakson, voit tallentaa sen myöhempää käyttöä varten. Nämä numerointitiedot löytyvät Muokkaa numerointitietoja -sivulta.
 • Mene: Muita toimintoja -> Kausijulkaisut -> Muokkaa numerointitietoja

Tällä sivulla on listattuna tallentamasi numerointitiedot sekä muutamia oletusnumerointeja.
koha 139.png

Voit myös luoda uusia numerointitietoja viemättä ensin tilausta. Uuden numerointitiedon voit tallentaa Luo uusi -linkistä.
koha 062.png

8.3. Lisää tilaus

Tilaus voidaan lisätä klikkaamalla Uusi-nappia missä tahansa nimeketietueessa

koha 063.png

tai menemällä Kausijulkaisut-osioon ja valita sieltä Uusi lehtitilaus.
koha 064.png
Jos teet uuden tilauksen Kausijulkaisut-osiossa, saat tyhjän lomakkeen täytettäväksi (jos menet nimeketietueesta, saat nimekkeen bibliografisia tietoja valmiiksi).

koha 166.png

 • Toimittaja löytyy joko klikkaamalla Hae aineistotoimittaja tai antamalla toimittajan tunnus Toimittaja-kenttään.
  • Toimittajatieto ei ole pakollinen.
  • Jos haluat reklamoida puuttuvia tai myöhässä olevia numeroita, toimittajan tiedot täytyy tallentaa.

 • Tietue on se MARC-tietue, johon tilaus linkitetään
  • Jos sinulla on tyhjä lomake, voit hakea olemassaolevan tietueen klikkaamalla Hae tietue tai tehdä uuden tietueen klikkaamalla Luo tietue.

 • Seuraavaksi voit valita, luotko niteet numeroita vastaanotettaessa (jos niteet tarroitetaan, kannattaa niteet luoda)

 • Erikoisnumeroiden kohdalla pitää päättää, ohitetaanko vai säilytetäänkö numerointi (yleensä kannattaa säilyttää numerointi, mikäli lehti ilmestyy säännöllisesti)

 • Käsinsyöttö: ruksaamalla tämän kohdan voit tehdä ylimääräisiä numeroita tilaukselle

 • Kirjasto, johon tilaus tehdään, on valittava alasvetovalikosta
  • Jos tilaus tehdään useampaan kirjastoon, jokaiselle täytyy tehdä oma tilaus
  • Tämä voidaan tehdä helposti valitsemalla Muokkaa -> Muokkaa uutena kopiona, jolloin tarvitsee muuttaa pelkästään Kirjasto-kenttä
   koha 074_ver001.png

 • Julkinen viesti näkyy asiakkaille verkkokirjastossa

 • Viesti virkailijalle näkyy vain virkailijatyökalussa

 • Viesti asiakkaalle -alasvetovalikosta voit valita lehtikiertolistan, jos se on tarpeen

 • Sijainti kertoo hyllypaikan, joka valitaan alasvetovalikosta

 • Odotusaika ilmoittaa, montako päivää oletetun ilmestymisajankohdan jälkeen lehtinumero muuttuu Odotetaan-tilasta Odottaa-tilaan ja monenko päivän jälkeen numero muuttuu Odottaa-tilasta Myöhässä-tilaan

 • Virkailijoille näytettävien numeroiden määrä ja Verkkokirjastossa näytettävien numeroiden määrä voidaan määritellä täällä
  • Jos täällä ei anneta mitään arvoja, näytetään asetuksissa OPACSerialIssueDisplayCount ja StaffSerialIssueDisplayCount määrittelyjen mukaiset numerot

Kun nämä tiedot on tallennettu, klikkaa Seuraava taulukon alapuolella.

koha 167_ver001.png
 • Ensimmäisen numeron julkaisupäivä annetaan kalenteritoimintoa hyväksikäyttämällä. Tästä päivämäärästä alkaa numeroiden ennakointi.

 • Ilmestymistiheyteen on useita ennakolta määriteltyjä aikamääriä, joita voi muokata Muokkaa ilmestymistiheyttä -taulukossa

  kohakuvat 211_ver001.png

 • Tilauksen pituus määritellään joko lehtien numeroina tai kuukausina. Täällä myös määritellään uusinnan hälytys.

 • Tilauksen alkamispvm: valitaan kalenterikuvakkeesta tilauksen alkamispäivä

 • Tilauksen päättymispäivä: valitaan kalenterikuvakkeesta tilauksen päättymispäivä

 • Numerointikaavan avulla määritellään, miten numerot näkyvät tietokannassa. Kaavoja voi muokata jälkikäteen 8.2. Määrittele numerointitietoja -ohjeen mukaan.
  • Anna ensimmäisen numeron mukaiset tiedot taulukkoon
   koha 089_ver002.png
 • Lokaali voidaan vaihtaa lehden kielen mukaan, esim. englanninkieliseen lehteen numerointitiedot englanniksi (mikäli käytetään muuta kuin pelkkää numerointia)

 • Kun Ilmestysmiskaava on täytetty, numerointikaavaa pääsee muokkaamaan
  koha 089_ver001.png

  • Alkaa merkeillä -kenttään annetaan ensimmäisen numeron tiedot (x-kenttään vuosiluku, y-kenttään numero)

  • Sisempi laskuri tarvitaan yleensä vain jälkimmäiseen sarakkeeseen kertomaan systeemille, milloin numeroinnin pitää alkaa numerosta 1

  • Kun olet lisännyt tiedot, klikkaa Testaa numeroinnin ennustuskaavaa, jolloin näet, onko järjestelmään syötetyt tiedot oikein. Voit poistaa listasta numerot, jotka eivät ilmesty.

   koha 089_ver003.png


Klikkaa Tallenna tilaus, kun tiedot ovat oikein.

8.4. Lehtinumeroiden vastaanottaminen

Lehtien numeroita voidaan vastaanottaa eri paikoissa. Tilauksen tiedot löydät hakemalla Kausijulkaisut-sivun hakulaatikon avulla lehden tiedot:

kohakuvat 200.png

kohakuvat 208.png
Hakutuloksesta voit klikata Kausijulkaisun vastaanotto -linkkiä (viimeinen sarake oikealla) ja pääset vastaanottamaan lehtiä. Katso, että menet vastaanottamaan oman kirjastosi lehtiä.

koha 170.png
Vaihtoehtoisesti voit klikata lehden nimeä (linkki), jolloin pääset tilauksen tietoihin ja sieltä voit klikata Vastaanota-nappia.

koha 171.png

Kolmas tapa päästä vastaanottamaan lehtiä on klikata Kausijulkaisukokoelma, josta pääsee tilausnäytölle.

kohakuvat 210_ver001.png


Molemmilla tavoilla pääset saapumisvalvontanäytölle.

kohakuvat 204_ver002.png

 • Valitse Saapunut alasvetovalikosta, kun lehden numero on saapunut kirjastoon.

 • Jos olet valinnut, että nide luodaan lehteä vastaanotettaessa, saat niteen lisäysnäytön. Valitse Saapunut (lehti), niin lehtinumeron voi varata, mutta se ei ole vielä lainattavissa.

  kohakuvat 206_ver001.png
  Jos numerolla on lisänumero, täytä Lisänumeroa koskevat tiedot.
 • Jos kaikille niteille tehdään nidetiedot (käsinsyöttö valittu lehtitilausta tallennettaessa), saat sillekin oman nidetietolomakkeen.

 • Tallenna lopuksi nidetiedot.

Jos lehtinumerot saapuvat epäsäännöllisesti tai virheellisessä järjestyksessä, voit mennä muokkaamaan aikaisempia numeroita Tilausnäytöllä vasemmassa reunassa olevasta Kausijulkaisukokoelma-linkistä.
kohakuvat 292_ver001.png

kohakuvat 293_ver001.png
Jos vastaanotat useita numeroita kerralla tai olet merkannut jonkin numeron Myöhässä tai Puuttuu -tilaan, voit klikata Luo seuraava -napista ja saada seuraavan numeron listalle.

Luomalla seuraavan numeron merkitset automaattisesti edellisen numeron Myöhästynyt -tilaan. Klikkaamalla useamman numeron Muokkaa-sarakkeen laatikkoa voit kerralla merkitä näille numeroille oikean tilan.

8.5. Lehtikiertolistan luominen

Lehtikiertolista on lista henkilöistä, joiden luettavaksi lehti menee ennen kuin se viedään hyllyyn. Lehtitilausta tehtäessä on valittava Viesti asiakkaalle -valikosta Lehtikiertolista.

koha 104.png

Tilausnäytöllä on vasemmassa reunassa valikossa joko Luo kiertolista tai Muokkaa kiertolistaa riippuen siitä, onko lehdelle tallennettu listaa vai ei.

koha 177.png

Klikkaamalla tätä linkkiä pääset muokkaamaan kiertolistaa.
koha 108.png

Täällä voit lisätä vastaanottajia eli lisätä henkilöitä kiertolistalle. Henkilöitä voi suodattaa nimen, kirjaston tai asiakaslajin mukaan.
koha 110.png
Klikkaamalla nimen jälkeen Lisää voit lisätä henkilön kiertolistalle. Kun olet valinnut kaikki listalle tulevat henkilöt, klikkaa Sulje ja pääset kiertolistanäytölle.
koha 111.png

Jos lista näyttää oikealta, klikkaa Tallenna. Seuraavaksi näet esikatselun kiertolistasta. Tulostettavan version saat klikkaamalla Tallenna ja esikatsele -painiketta.

koha 179.png
Asetuksissa RoutingListAddReserves voidaan määritellä, että kiertolistalla oleva henkilö lisätään automaattisesti lehden varausjonoon.

Nähdäksesi asiakkaan kaikki kiertolistat, mihin asiakas kuuluu, katso asiakastiedoista Kiertolistat-välilehti.

8.6. Tilaukset virkailijatyökalussa

Tilausten tiedot näkyvät Tilaukset -välilehdellä.

kohauusi.png

Klikkaamalla linkkiä Tilauksen tiedot pääset tilauksen yhteenvetonäytölle virkailijatyökalussa.

kohauusi 002.png

Jos käytät Hankintamoduulia tilausten seurantaan, näet ne tiedot ennen tilauksen tietoja.

8.7. Lehtitilaukset nettikirjastossa

Kuten virkailijatyökalussakin, nettikirjastossa löydät lehden tilaustiedot nimekehaun kautta nimeketietueen näytöllä.

kohauusi 003.png

Tilaukset -välilehdellä näkyy lehden tilaustiedot. Sivun alareunassa on linkki Tarkat tiedot, josta näkee tilauksen tietoja enemmän.

kohauusi 004.png


8.8. Lehtien reklamointi

Koha voi lähettää sähköpostin kausijulkaisujesi toimittajalle, jos tilatut numerot ovat myöhässä tai puuttuvat. Vasemmalla valikossa on Reklamaatiot -linkki tätä varten.
koha 127_ver001.png

kohauusi 005.png


8.9. Lehtitilauksen päättymisajan tarkistaminen

Kun tallennetaan lehtitilausta, annetaan sille päättymisaika. Tarkistustyökalulla voit tarkistaa, milloin tilaus päättyy.

koha 128_ver001.png

Anna rajaukseen ainakin päivämäärä. Tuloksessa näkyy kaikki tilaukset, jotka päättyvät ennen annettua päivämäärää.

koha 523.png

Listauksen oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on Uusinta-linkki, josta pääsee uusimaan tilauksen.

8.10. Tilausten uusiminen

Jos lehtitilauksesi on loppunut, et voi vastaanottaa lehtinumeroita. Tilauksen voi uusia klikkaamalla Uusinta.

koha 133_ver001.png


Kun olet klikannut Uusinta-nappia, pääset uusintanäytölle .

koha 134.png

 • Alkupvm on tilauksen alkamispäivämäärä.

 • Tilauksen pituudeksi valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta: numeroita, viikkoa tai kuukautta ja anna tilauksen pituuden määrä.

 • Loppuun voit tallentaa uusintaa koskevan huomautuksen.

8.11. Lehtitilausten hakeminen


Kausijulkaisut-moduulissa on lehtitilausten haku, jossa tilausta voit hakea ISSN:lla tai lehden nimellä.

koha 135.png

Voit myös klikata Tarkka haku oikeassa reunassa ja hakea tarkemmilla tiedoilla tilausta.

koha 136.png

Hakutuloksen voit suodattaa jokaisen sarakkeen alla olevasta hakulaatikosta ja määrittää hakutulosten määrän taulukon yläreunassa olevissa laatikoissa.

koha 137_ver002.png