Kohan Hankinta mahdollistaa tilausten teon ja budjetin seuraamisen.

Mene: Muita toimintoja -> Hankinnat

koha 549.png

9.1. Asetukset

Ennen hankintatoimintojen aloittamista täytyy tiettyjen asetusten olla tallennettuna. Järjestelmäasetusten hankintaan liittyvät asetukset sekä hankinnan asetukset (valuuttta, budjetit, tilit) täytyy olla määriteltynä.

9.1.1. Budjetti


Budjetin pääsee tekemään joko Hankinnan kautta tai ylläpidosta Hankinnan asetusten kautta.
kohakuvat 469.png

Klikkaa Uusi budjetti.

kohakuvat 470.png

Anna budjetin alku- ja loppupäivämäärä sekä Kuvaukseen budjetin selkeä nimi (kirjaston nimi ja vuosi, mitä budjetti koskee). Klikkaa Aktivoi budjetti, näin voit käyttää budjettia.
Tallenna muutokset.

9.1.2. Tilin lisääminen


Pääset tekemään budjettiin tilejä eli voit jakaa määrärahoja esim. kirjastoittain, aineistoittain tai miten on tarve.

Valitse lisäämäsi budjetti klikkaamalla budjetin nimeä, näin pääset lisäämään tilejä budjettiin.

kohakuvat 471.png

Klikkaa Uusi, valitse sieltä Uusi tili kohteelle [tekemäsi budjetti].

kohakuvat 472.png

Kolme ensimmäistä riviä ovat pakollisia täytettäviä.
Tilikoodi on uniikki koodi tilille.
Tilin nimi kannattaa olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Kimpoissa kannattaa käyttää kirjaston nimeä ensimmäisenä sanana nimessä ja muuten nimetä kaikki määrätyn käytännön mukaan.
Summassa voi olla vain numeroita ja desimaalierotin, ei muita merkkejä.
Varoituskohta (%) tai (summa) voidaan merkitä halutessa, näin Koha pystyy varoittamaan ennen kuin ylität tietyn määrän käytetyistä määrärahoista (ei pakollinen).
Omistaja on se henkilö, joka voi tehdä muutoksia tiliin (ei pakollinen). Käyttäjä voi omistajan lisäksi käyttää tiliä.
Kirjasto, jonka tilistä on kysymys, valitaan alasvetovalikosta.
Rajoita käyttö: valitse valikosta, ketkä saavat käyttää tiliä
kohakuvat 473_ver001.png
Muuta: tähän voit kirjoittaa tarvittavan huomautuksen, joka tulee näkyviin tiliä käytettäessä.

Tallenna lopuksi OK-painikkeesta.

Hankinnan etusivulla näet kirjastosi määritellyt tilit.
koha 365.png
Vinkki: Jos Yhteensä-rivi aiheuttaa hämmennystä, sen voi poistaa asetuksissa näkyvistä.

Nähdäksesi kaikki aktiiviset tilit klikkaa valinta Näytä aktiiviset ja ei-aktiiviset -laatikkoon.
Nähdäksesi kaikkien tilausten historian tileistä, klikkaa linkkinä olevaa summaa.
koha 366.png

Lue lisää budjetin/tilin käytöstä luvussa 9.9. Budjetointi ja tilien seuranta.

9.2. Toimittaja

Ennen ensimmäisen tilauksen tekemistä pitää olla joku toimittaja tallennettuna.

9.2.1. Lisää toimittaja

Lisätäksesi toimittajan klikkaa Uusi toimittaja -nappia Hankinnat-sivulla.
koha 363.png

Toimittajan lisäyslomake koostuu kolmesta osasta.

 • Ensimmäinen osio sisältää toimittajan yhteystiedot.
  koha 362_ver001.png
  • Näistä kentistä vain Nimi-kenttä on pakollinen (punaisella, *), muu tieto helpottaa laskutuksen ja reklamoinnin tekemisessä.

 • Toinen osio koostuu yhteyshenkilön tiedoista.
  koha 367_ver001.png
  • Mikään näistä tiedoista ei ole pakollinen.

 • Viimeinen osio sisältää laskuun liittyviä tietoja.
  koha 367_ver002.png
  • Toimittajan tulee olla Aktiivinen, jotta tilauksen voi tehdä

  • Lista- ja laskuhinnat näkyvät tietyssä valuutassa, joka tallennetaan järjestelmäasetuksissa

  • Veronumero (en tiedä onko Suomessa käytössä)

  • Valitse, ovatko lista- ja laskuhinnat verollisia vai verottomia

  • Tallenna veroprosentti, jos kirjastolta veloitetaan verot tilauksesta

  • Jos toimittaja antaa yleisen alennuksen aineistosta, laita alennusprosentti Alennus-kenttään
   • Voit antaa niteeseen kohdistuvan oikean alennusprosentin tilausta tehtäessä

  • Jos tiedät normaalin toimitusajan aineistolle, voit antaa toimitusajan päivinä. Tästä Koha pystyy arvioimaan, milloin tilaus joutuu myöhässä olevien tilausten raporttiin.

  • Muuta-kenttä on sisäiseen käyttöön tuleva huomautus.


9.2.2. Näytä/muokkaa toimittajaa

Nähdäksesi toimittajan tiedot -sivun tulee ensin tehdä haku Hankinnat-etusivulla. Voit hakea toimittajan nimen osalla, saat valikkoon näkyville hakuun sopivat nimet:

koha 368.png

koha 370.png


Kun klikkaat linkkinä olevaa toimittajan nimeä, näet toimittajan tiedot.

koha 931.png

Jos haluat tehdä muutoksia toimittajan tietoihin, klikkaa Muokkaa toimittajaa -nappia. Jos toimittajalla ei ole yhtään tilausta, silloin on näkyvillä myös Poista toimittaja -nappi. Muuten on näkyvillä Vastaanota tilauksia -nappi.

koha 372_ver001.png

9.2.3. Toimittajan sopimukset

Voit määritellä sopimuksia (joilla alku- ja loppupäivämäärä) ja liittää ne toimittajaan. Sopimusten avulla voit vuoden lopussa nähdä kuinka paljon kullekin toimittajalle on maksettu.

9.2.3.1. Lisää sopimus

Toimittajan tietojen sivun yläreunassa on Uusi -> Sopimus.

koha 371_ver001.png


Saat lomakkeen, johon pitää tallentaa perustiedot sopimuksesta.

koha 373.png

Tärkeää: Et voi tallentaa sopimusta jälkikäteen. Loppupäivämäärä ei saa olla ennen kuluvaa päivää.

Kun sopimus on tallennettu, se näkyy toimittajan tiedoissa alhaalla.

koha 932.png

Sopimus on myös oletusarvona, kun luot tilauskoria.
koha 375.png

9.3. Hankintaehdotusten käsittely

Hankintaehdotuksia voi tehdä virkailijatyökalussa kirjaston puolesta tai asiakkaan puolesta. Asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia nettikirjastossa. Kun hankintaehdotus on tehty, se näkyy Hankinnat-sivulla toimittajahaun oikealla puolella.
koha 376.png

Hankintaehdotus näkyy myös virkailijatyökalun etusivulla (niille, joilla on oikeus käsitellä ehdotuksia)
koha 377.png

Klikkaamalla Ehdotukset pääset näkemään ja muokkaamaan hankintaehdotuksia. Jos odottavia ehdotuksia ei ole, pääset hankintaehdotusten muokkaukseen klikkaamalla Hankintaehdotukset-linkkiä Hankinnat-sivun vasemmassa reunassa.

koha 378.png
koha 389.png

Hankintaehdotukset lajitellaan eri välilehtiin niiden tilan mukaan: Hyväksytty, Odottaa, Tarkistettu, Tilattu ja/tai Hylätty. Jokaisessa hyväksytyssä tai hylätyssä ehdotuksessa näkyy sen käsitelleen kirjastonhoitajan nimi ja syy, joka on tallennettu ehdotuksen hyväksymiselle tai hylkäämiselle (löytyy Tila-sarakkeesta).

Hyväksytty-tila on ehdotuksella, jolle on valittu Hyväksytty alasvetovalikosta. Odottaa-tila on niillä ehdotuksilla, joita ei ole vielä käsitelty. Tarkistettu-tila on ehdotuksella, jolle on valittu Tarkistettu alasvetovalikosta. Tilattu-tila on niillä ehdotuksilla, jotka on tilattu käyttämällä Lisää tilaus siiloon Hankintaehdotuksesta-linkkiä. Hylätty-tila on ehdotuksella, jolle on valittu Hylätty alasvetovalikosta.

Jos kirjastoon tulee paljon hankintaehdotuksia, niitä voi suodattaa käyttämällä vasemman reunan valikoita.
koha 393.png
Klikkaamalla sinistä otsikkoa (linkki) saat avattua valikon tarkempaan suodatukseen ja klikkaamalla [tyhjennä] kaikki suodattimet tyhjennetään ja näet kaikki hankintaehdotukset.

Vinkki: Hankintaehdotukset rajoitetaan automaattisesti kirjastoosi tehtyihin ehdotuksiin. Jos haluat nähdä kaikkien (tai jonkun muun kirjaston) hankintaehdotukset, klikkaa Hankintatiedot-linkkiä suodattaaksesi haluamasi kirjaston.

koha 394.png

Kun katsot Odottaa-tilassa olevia ehdotuksia, voit tehdä valinnan kunkin nimekkeen vasemmalla puolella olevaan laatikkoon ja valita näille nimekkeille tilan alla olevasta valikosta ja syyn valinnalle. Voit myös kokonaan poistaa ehdotuksen Poista valitut -valinnalla.

koha 395_ver001.png

Toinen tapa on klikata linkkinä olevaa nimekettä yksitellen ja saada näkyviin ehdotuksen yhteenvedon ja mahdolliset hankintatiedot.
koha 396.png


Klikkaamalla Muokkaa ruudun yläreunassa voit päästä muokkaamaan hankintaehdotusta.
koha 397.png

Tällä näytöllä voit antaa ehdotukselle lisäinformaatiota tai korjata asiakkaan antamia tietoja. Voit muuttaa ehdotuksen tilan eli hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.
 • Jos valitset tilaksi Odottaa, ehdotus menee takaisin Odottaa-välilehdelle.

Hyväksymisen tai hylkäämisen syyt tallennetaan ylläpidossa Auktorisoiduissa arvoissa SUGGEST.
koha 399.png

Jos valitset syyksi Muut... , saat kehotuksen syöttää syy tekstilaatikkoon. Klikkaamalla Peruuta laatikon oikealla puolella saat takaisin syyvalikon.

koha 400.png

Kun olet klikannut Tallenna, ehdotus menee sopivalle välilehdelle. Tila vaihtuu myös asiakkaan tiedoissa nettikirjastossa ja sähköpostiviesti lähtee asiakkaalle ehdotuksen tilasta.

koha 401.png

9.4. Tilausten teko

Kun teet tilauksen, aloita hakemalla toimittajan tiedot.

9.4.1. Tilauksen luominen

Hae ensin toimittajan tiedot.

kohauusi 041_ver001.png

Klikkaa Uusi tilaus -nappia toimittajan nimen oikealla puolella.

Vinkki: Voit lisätä nimekkeitä myös olemassa olevaan tilaukseen klikkaamalla Lisää tilaukseen kunkin tilauksen rivin oikeassa laidassa. Jos tilaus on jo suljettu, silloin siihen ei voi lisätä tilauksia.

Kun olet klikannut Uusi tilaus, täytyy sitä varten täyttää muutamia tietoja:

kohauusi 043.png

 • Tilaukselle on annettava nimi, jonka avulla se on helpompi tunnistaa myöhemmin.

 • Laskutuspaikan ja toimituspaikan oletusarvona on se kirjasto, mihin olet kirjautuneena, mutta voit vaihtaa nämä arvot alasvetovalikosta

 • Toimittajan voit vaihtaa alasvetovalikosta

 • Huomautuskentät ovat valinnaisia ja niihin voi lisätä mitä tahansa tietoa.

Jos toimittajallesi on tallennettu sopimuksia, voit valita sopimuksen alasvetovalikosta.
Lopuksi klikkaa Tallenna.

kohauusi 044.png

Kun tilaus on luotu, voit lisätä siihen nimekkeitä, joita tilataan.

9.4.1.1. Tietokannan nimekkeen kautta

 • Jos tilaat lisäkappaleita olemassa olevaan nimekkeeseen, voit yksinkertaisesti hakea tietueen järjestelmästä.

  koha 409_ver001.png

  • Hakutuloksessa klikkaa Tilaus-linkkiä.
   koha 411.png

   • Kaikki tilauksessa tarvittavat luettelointitiedot on jo tilaustiedoissa mukana.

9.4.1.2. Hankintaehdotuksesta

 • Koska asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia nettikirjastossa, voi tilauksen tehdä suoraan tästä ehdotuksesta. Jotta hankintaehdotukset ja tilaukset pysyisivät järjestyksessä, kannattaa tilaus tehdä hankintaehdotuksen linkin kautta.
  koha 392.png
  • Tuloksista klikkaa Tilaus-linkkiä sen nimekkeen kohdalla, minkä haluat tilata ja saat lomakkeen, jossa on valmiina tilaukseen liittyviä tietoja sekä linkki hankintaehdotukseen.
   koha 412.png
   • Tällä lomakkeella voit tehdä muutoksia tietoihin tarvittaessa.

   • Kun nimeke näkyy tilauksessa, siinä on linkki hankintaehdotukseen.
    koha 414_ver001.png

  • Hankintaehdotusten perusteella tehdyistä tilauksista lähtee asiakkaalle sähköpostiviesti, jossa kerrotaan tehdystä tilauksesta. Myös nettikirjastossa asiakas näkee hankintaehdotuksensa tilan.

9.4.1.3. Lehtitilauksesta

 • Jos käytät Kausijulkaisut-osiota, voit linkittää lehtitilauksen tiedot hankintaan valitsemalla Lehtitilauksesta.

  • Klikkaamalla tilauslinkkiä pääset hakusivulle, josta voit hakea lehtitilauksen tiedot.

   koha 416.png
  • Hakemasi lehden tilaustiedot tulevat näytölle ja oikeassa reunassa olevassa sarakkeessa on Tilaus-linkki.

   koha 417.png

  • Klikkaamalla Tilaus saat lehtitilauksen tiedot tilauslomakkeelle ilman Lisää nide -osiota, koska lehtitilauksessa sitä ei tarvita.

   koha 418.png

9.4.1.4. Uudesta (tyhjästä) tietueesta

 • Jos tilaat sellaisen teoksen, jonka tietoja ei löydy valmiina mistään, valitse Uudesta (tyhjästä) tietueesta.

  koha 749.png

  • Anna tyhjään lomakkeeseen kaikki tarvittavat tiedot tilauksesta.

9.4.1.5. Ulkoisesta lähteestä (toinen tietokanta)

 • Jos haluat tehdä tilauksen toisen kirjaston tietojen perusteella, voit valita Ulkoisesta lähteestä.

  kohauusi 069.png

  • Hakutuloksesta pääset valitsemaan oikealla olevasta linkistä Tilaus sen nimekkeen, minkä haluat tilata.

   kohauusi 070.png

  • Jos tilaamasi nimeke näyttää olevan tuplatietue Kohan mielestä, saat varoituksen ja valintavaihtoehtoja, mistä valitset sopivan toiminnon.

   koha 422.png

   • Voit tilata uuden niteen olemassaolevaan tietueeseen, luoda uuden tietueen tai peruuttaa tämän nimekkeen tilauksen.

  • Tähän tilauslomakkeeseen ei voi muuttaa luettelointitietoja.
   koha 423.png

9.4.1.6. Tilaus väliaikaistiedostosta

 • Tilauksen voi tehdä myös aineistontoimittajan lähettämän tiedoston kautta.

  kohauusi 046.png

 • Valitse haluamasi tiedosto ja klikkaa Lisää tilauksia. Voit järjestää listoja klikkaamalla sarakeotsikon perässä olevaa nuolta. Avattu tilaustiedosto näyttää tältä. Jos nimeke on jo tallennettu Kohaan, siinä näkyy linkkinä oleva numeropari nimekkeen edessä ja koko nimeke on hennon vaaleanpunaisella pohjalla. Esim. punaisella korostettu nimeke löytyy jo Kohasta, mutta numero 0 tarkoittaa, että käsittelijän kirjastossa nimekettä ei vielä ole, mutta muissa kirjastoissa on yhteensä 2. Kun kursorin vie numeron päälle, näkyy niiden kirjastojen nidemäärät ko. nimekkeessä.
  kohakuvat 195_ver001.png
 • Pitkässä listassa voit käyttää hakutoimintoa control+f, niin saat ruudun vasempaa alareunaan hakulaatikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi nimekettä.

  kohauusi 049_ver001.png

 • Tiedostosta klikkaat valintaruutua sen nimekkeen vasemalla puolella, minkä haluat tilata. Niteiden määrän oletusarvo on 1, joten jos tilaat useamman, vaihda tähän oikea numero tilattavien niteiden mukaan.

  kohauusi 050.png


 • Nidetiedot-välilehdellä voit käydä tekemässä sellaisia valintoja, jotka koskevat kaikkia ko. tilauksen niteitä (esim. hyllypaikka).

  kohauusi 071.png


 • Kun olet merkinnyt kaikki tilattavat nimekkeet ja niiden nidemäärät, siirry ikkunan yläreunassa Tilitystietojen oletusarvot -välilehdelle. Siellä valitaan alasvetovalikosta oikea tili tilaukselle.

  kohauusi 056_ver001.png
 • Klikkaa Tallenna, kun tilauksesi sisältää kaikki haluamasi nimekkeet.9.4.1.7. Tilattavien niteiden tiedot

Kun olet tuonut nimeketiedot tavalla tai toisella, täytyy täyttää tilattavien niteiden tiedot (vähintään 1 nide) (asetuksissa AcqCreateItem määritelty Tee nide kun tehdään tilaus). Klikkaa Lisää nide, kun olet täyttänyt tiedot.

koha 754.pngKun olet lisännyt kaikki tilauksen niteet, täytä tilaustiedot.

koha 757.png

 • Määrä-kohtaan tulee tilaamiesi niteiden määrä yllä olevasta taulukosta.

  Tärkeää: Et voi lisätä käsin määrää, vaan se täytyy tehdä Lisää nide -toiminnon kautta.

 • Tili-valikon tiedot tallennetaan Hankinnan ylläpidon kautta.

 • Rahayksikkövalikko tallennetaan hankinnan ylläpidon kautta.

 • Toimittajan hinta annetaan ilman alennuksia.

 • Jos hinta on vahvistamaton, laita valinta ruutuun.

  HUOM! Jos tilauksessa on yksikin vahvistamaton hinta, tilausta ei voi sulkea.

 • Anna veroprosentti aineiston mukaan (kuvassa väärä prosentti).

 • Kun olet antanut alennusprosentin, klikkaa tab-näppäintä, niin Koha täyttää loput hintatiedot.

Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat kentät, klikkaa Tallenna lisätäksesi niteet tilaukseen. Jos hinta menee yli budjetin, saat siitä huomautuksen.

Kun tilaus on tallennettu, saat yhteenvedon tilauksesta.

koha 758.png

Jos haluat nähdä kaikki tiedot, laita valintamerkki ruutuun Näytä kaikki.

koha 759_ver001.png

Täällä voit muokata tilausta tai poistaa siitä nimekkeitä.
 • Klikkaamalla Poista tilaus poistat tilausrivin, mutta tietue jää tietokantaan.

 • Klikkaamalla Poista tilaus ja nimeketietue poistat sekä tilausrivin että nimetietueen tietokannasta.
  • Nimeketietuetta ei voi poistaa, jos siihen kuuluu niteitä, tilauksia tai varauksia.

Voit muokata tilauksen nimeä ja muita tietoja klikkaamalla Muokkaa tilausta -painiketta. Tilauksen voi poistaa kokonaan Poista tämä tilaus -painikkeesta. Vie tämä tilaus CSV-muodossa -painikkeen kautta voit viedä tilauslomakkeen ulos.

kohauusi 058.png

9.4.2. Tilausryhmän tekeminen ja tilauksen lähettäminen

Tilausryhmä on yksinkertaisesti ryhmä tilauksia. Joissakin kirjastoissa eri henkilöt voivat luoda tilauksia, jotka sitten kootaan tietyn ajan kuluttua yhteen ja tehdään niistä toimittajalle tilaus. Tilausryhmässä voi olla siis yksi tai useampia tilauksia.

Kun klikkaat Sulje tämä tilaus, saat varmistuskysymyksen. Voit myös valita, lisäätkö tilauksen uuteen, samanimiseen listaryhmään vai et.

kohauusi 060.png

Uuteen listaryhmään valitseminen tuo ikkunan, jossa voit tulostaa tilauksen tai lähettää sen muussa muodossa.


kohauusi 061_ver001.png

Jos haluat tarkistaa, onko tilaus lähtenyt, voit hakea tilauksen uudelleen esille. "Lähetä tilaus uudestaan" on sen merkki, että tilaus on jo lähetetty. Jos Suljettu-välilehdellä on paljon tilauksia, saat viimeisimmän helpoimmin näkyviin klikkaamalla Numero-sarakkeen otsikkoa kahdesti, jolloin viimeisin tulee ylimmäiseksi.

kohauusi 063_ver001.png

HUOM! Tilausryhmä löytyy vain, kun näytöllä on yhden toimittajan tiedot eli hae toimittajan tiedot ensin esille ja saat vasemmalle valikkoon näkyviin toimittajaan liittyviä valintoja.

kohakuvat 099.png

9.5. Tilausten vastaanottaminen


Tilauksia lähdetään vastaanottamaan toimittajan kautta. Hae ensin toimittajan tiedot.

kohauusi 006a_ver001.png

Klikkaa Vastaanota tilaukset.

kohauusi 007a_ver001.png

Aineistoa vastaanotettaessa kysytään toimittajan laskun numeroa (tähän tallennetaan yleensä lähetyslistan tunnus). Lähetyspäivämäärä tulee automaattisesti kuluva päivä, sen voi muuttaa tarvittaessa. Tili valitaan alasvetovalikosta.

kohauusi 010a_ver001.png
Kun klikkaat Seuraava, saat listauksen, jossa on kaikki valitsemasi toimittajan toimittamattomat tilaukset. Lue vastaanotettavan niteen EAN-koodi Haku-laatikkoon tai kirjoita joku muu hakusana vastaanotettavalle niteelle.

kohauusi 011a_ver001.png


Klikkaa nimekerivin oikeassa reunassa olevaa Vastaanota-linkkiä.

kohauusi 012a_ver001.png

Valitse vastaanotettava nide klikkaamalla ruutua Vastaanotettu?-sarakkeessa. Tällä näytöllä voit myös muuttaa vastaanotettavien määrää (mikäli on saapunut osatoimitus). Korvaushinta ja todellinen hinta päivittyvät niteen tietoihin, kun tallennat tietueen.

kohauusi 014a_ver001.png

Tietueen tallennuksen jälkeen näyttö on tämän näköinen. Voit peruuttaa vastaanoton, mikäli valitsit vahingossa väärän tietueen, klikkaamalla Peruuta tilaus.

kohakuvat16 311.png

9.6. Tilauksen peruminen


Hae toimittajan tiedoilla kuten tilausta vastaanotettaessa. Tilauksen peruminen lähtee vastaanottonäkymästä.

kohakuvat16 524.png


Valitse mikä tahansa avoinna olevan laskun numero, johon voit vastaanottaa tilauksen.
kohakuvat16 525.png

Hae peruttava tilaus teoksen hakutoiminnolla.
kohakuvat16 526.png

Klikkaa poista tilaus -linkkiä.
kohakuvat16 527.png

Saat varmistuskysymyksen tilauksen poistosta.
kohakuvat16 528.png


9.7. Laskut


Meillä ei käytössä.
Englanninkielinen käyttöohje
http://manual.koha-community.org/3.16/en/acqinvoices.html

9.8. Reklamointi ja viipyvät tilaukset

Jos olet tallentanut toimittajan sähköpostiosoitteen toimittajatietoihin, voit lähettää reklamoinnin tilauksesta, jonka toimitus on myöhässä. Ensin täytyy olla viestiasetuksissa tallennettuna tarvittavat viestin tekstit.

Klikkaamalla Myöhässä olevat -linkkiä Hankinnat-sivulla, pääset listauksen, jota voit suodattaa sivun vasemmassa reunassa olevassa valikossa. Suodatus koskee vain suljettuja tilauksia.

kohakuvat 007_ver001.png

Kun tilauksia on suodatettu tilauspäivämäärän mukaan, hakutulos näyttää tältä:

kohakuvat 008.png

Nimeketietojen vasemmassa reunassa on sarake, josta voi valita ne nimekkeet, joita halutaan reklamoida. Sivun alareunasta klikkaa Reklamoi tilaus, kun haluat reklamaation lähtevän toimittajalle.

kohakuvat 009.png

HUOM! Arvioitu saapumispäivä perustuu toimittajan tiedoissa tallennettuun arvoon.

9.9. Hankinnan hakutoiminnot

Jokaisen hankintaosion sivun yläreunassa on pikahakulaatikko toimittajan tai tilauksen hakua varten.

koha 552.png

Toimittajahaussa voit hakea millä tahansa sanan osalla.

koha 553.png

koha 554_ver001.png

Hankintahaussa voit hakea tilaamiasi nimekkeitä joko toimittajatietojen kanssa tai ilman toimittajan nimeä. Nimekkeestä riittää myös osa, ei tarvitse olla kokonaan.

koha 555.png

koha 556.png

Klikkaamalla plus-merkkiä hankintahaun oikealla puolella voit laajentaa hakuehtoja.

koha 557.png

Kun klikkaat haun oikeassa reunassa olevaa Tarkka haku -linkkiä.

koha 558.png

9.10. Budjetointi ja tilien seuranta


Hankinnan etusivulla on näkyvillä kaikki aktiiviset tilisi.

kohakuvat 011.png

Klikkaamalla jotain Tilatttu- tai Käytetty-sarakkeen summaa saat näkyviin siihen tiliin tehdyt tilaukset.

kohakuvat 013.png